Hirdetés
Hirdetés
— 2023. november 2.

New York-i gránit íróasztaltól a nyolcvanas évek pesti undergroundjáig – A mű heti ajánlója

Fotó- és Pécs-súlyozott e heti válogatásunk, melynek plusz egy elemeként a költészetet mint totális életformát választó legendás Gémes János, Dixi posztumusz kerekévfordulós születésnapi megemlékezése is szerepel.

Kedves Olvasó, Ön A mű heti, minden csütörtökön jelentkező kiállítás- és programajánlóját olvassa.

m21 Galéria – Pécs /// Hiány és emlékezet – Breuer Marcell emlékkiállítás

A kiállításon a Pécsett született Breuer Marcell, világhírű építész legismertebb épületeinek makettjein, tervrajzain és fotódokumentumain kívül az Iparművészeti Múzeum, a Janus Pannonius Múzeum, a Smithsonian American Art Museum archívumából, a Syracuse University Breuer-archívumából, illetve magángyűjteményekből kölcsönzött műtárgyak, dokumentumok és bútordarabok is láthatók. Ez utóbbiak közt olyan ikonikus modellek is, mint a Vaszilij-szék vagy a Breuer New York-i irodájának egykori berendezéséhez tartozó, 1954-es gránit íróasztal.

Az életének fontosabb állomásait és műveinek kronológiáját felvonultató kiállítás különlegessége, hogy a korabeli sajtóanyagok segítségével a családtörténet fennmaradt dokumentumait is bemutatja, illetve felidézi annak a több mint harminc éven át zajló levélváltásnak néhány emlékezetes momentumát, amelyet Breuer pályatársával, Major Mátéval folytatott.

Breuer Marcell a Whitney Museum of American Artban, 1964.
Fotó: Smithsonian Institution

2024. január 14-ig.


Longtermhandstand /// Catherine Biocca: merealizingmygutfeelingwasright

Catherine Biocca szerteágazó médiumokban készült alkotásaiban különböző dimenziókat ötvöz egy eddig ismeretlen valóság létrehozása érdekében. Eredményként karikatúra- és sci-fi-szerű munkákat készít az emberi brutalitásról.

2023. november 30-ig.


Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ /// ENERGIA: újraelosztás és mértéktartás

A tematikus antológiaként működő csoportos kiállítás változatos projektjei a jelenkor egyik legégetőbb és legösszetettebb kérdéskörét, az energia témáját dolgozzák fel. A kiállítás a FUTURES Európai Fotográfiai Platform keretében készült művek válogatását, nyolc fiatal fotográfus több mint 80 munkáját mutatja be.

A bemutatott munkák, a személyes történetektől a dokumentum- és szociofotókon át a narráció új formáit kereső, a fotográfia mint médium határain kalandozó művekig mind önmagukban is megállnák a helyüket e sokrétű téma egy-egy sűrített esettanulmányaként. Míg egyes alkotások azt vizsgálják, milyen pusztításra képes az energia a háborúban és a kitermelőiparban (Tanja Engelberts (NL); Yana Kononova (UA)), mások létező megoldásokat vázolnak fel (Dávid Biró (HU); Umberto Diecinove (IT); Antonio Guerra(ES)), megint mások az ideális társállatkapcsolatra nyújtanak példát (Yana Wernicke (DE)), vagy a gyógyulásra helyezik a hangsúlyt (Hien Hoang (VE/DE)) s egy projekt azt demonstrálja, milyen nyomot hagytak a gyarmati idők és a kapitalista struktúrák a mai városokon, és miként válhat a jelenlét energiája az ellenállás eszközévé (Marta Pinto Machado (CV/PT).

A kiállítás főkurátora Mucsi Emese, a koncepció kidolgozásában az Ángel Luis González, Julia Gelezova (PhotoIreland), valamint Daria Tuminas (FOTODOK) működtek közre.

YANA WERNICKE: Társfajok, 2022. Fotó: YANA WERNICKE

2023. november 26-ig.


Hegyvidék Galéria /// Unknown III.

Az Unknown III. egy organikusan fejlődő kiállítássorozat idei változata, mely a fotográfia eszköztárát használva alakít ki lehetséges világokat. A Bereznai Tamás, Deim Balázs baráti kettőshöz ez alkalommal Drégely Imre fotóművész, Deim Balázs egykori mestere is csatlakozott. Ezzel – a nyilvánvaló esztétikai kapcsolaton és eszközhasználaton túl – az művészek személyes viszonyát tekintve is folyamatosan alakul és változik a kiállítás.

Bereznai Tamás: Síri univerzum I., 2019

2023. november 25-ig.


JPM Modern Magyar Képtár /// Kismányoky Károly: Véglegessé vált történések

„Szándékosan törekedtem arra, hogy a munkáimat ne lehessen kiállítani. Nem akartam művészetet csinálni. Most is az a véleményem, hogy a munkák a legritkább esetben jók, ha megrögzülnek. Persze az így felfogott mű nem zárja ki, hogy az állandó mozgásból ne fixálódjanak helyzetek” – fogalmazott Kismányoky Károly.

Munkáiban a létrehozás folyamata mindig túllépett, maga mögött tudta a műveket, melyek változatossága – az informel, az organikus és geometrikus absztrakció, a gesztusfestészet, a lettrizmus, a happening, a street art, a concept art, vagy a land art, valamint a különböző képzőművészeti technikák egyéni adaptációi révén – magas szinten vázolja fel a magyar neoavantgárd egy lehetséges történetét. Ez az életmű tágas teret teremtett, folyton kilépve egy-egy művészeti irányzat szűkös formáiból, átnyúlva a nyilvános társadalmi, politika terekbe, miközben az alkotás újabb és újabb tettei folyamatosan elillantak a már befejezett művek elől.

Így ez a posztumusz kiállítás, melyen Kismányoky több mint kétszáz műve látható, – híven az alkotó nézeteihez – nem lehet más, mint az utókor emlékező, muzealizáló erőszakosságával egy időszakra fixálódott helyzet, bemutatva a magyar és a nemzetközi művészettörténet egyik jelentős alakját és vele a pécsi képzőművészeti hagyomány gazdagságát.

Kismányoky Károly: Mások szemével, 1973

2023. december 31-ig.


+ 1

Edith /// Dixi 80

„A költészetet életformaként művelő szómágus és szituációteremtő, voltaképpen csak időjárási jelenséghez hasonlítható Dixi csaknem fél évszázadon át közismert, sokak által megvetett, lenézett, sokak által kedvelt, szeretett, enigmatikus, kikerülhetetlen szereplője volt Budapest élő kultúrájának” – jellemezte Najmányi László Gémes Jánost, aki idén nyáron lett volna 80 éves. A filmvetítéssel, zenével, beszélgetéssel egybekötött megemlékezésen közreműködik többek közt Víg Mihály, Pajor Tamás, Szentjóby Tamás, Vető János, Garaczi László.