Hirdetés
Hirdetés
— 2024. június 19.

Deák Nóra nyerte a második Jerger Krisztina-díjat

Másodszorra adták át a Jerger Krisztina-díjat; a 2022-2023-as évben bemutatott kiállítások kurátori munkáit méltató elismerést Deák Nóra kapta Gróf Ferenc: Beelértve a holdat és más égitesteket című kiállításáért.

A 2020-ban elhunyt művészettörténész, kurátor, Jerger Krisztina emlékére létrehozott díj a névadó gyakorlatához híven olyan kiállításrendezői munkákat díjaz, mely új formákat és vizuális kereteteket hoz létre, mellyel a nézőket gondolkodásra, átélésre és véleményformálásra ösztönzi. Jerger „nyitott, újító, formakereső és formateremtő megoldásai azonban nem pusztán a térszervezésről és a dekorációról szóltak, hanem a kapcsolatteremtésről is: a művek, a hely, az alkotók és a nézők között. A díj célja, hogy ezt az alkotói és befoglalói munkát elismerje. A kiállításrendezés kísérletező, egyben szerzői tevékenység, amely egyfelől nyelvteremtő vállalkozás, másfelől akkor éri el a célját, ha a teljes művészettörténeti diskurzus ismerete nélkül is érthető és élvezhető” – olvasható a díj oldalán.

A Jászi Galéria által 2021-ben alapított díj az elismerés mellett Jerger Krisztina szakmai tevékenységének és kreatív világának is emléket állít.

Jerger Krisztina. Fotó: Szesztay Csanád/ jergerdij.hu

Az első díjazott Szalai Borbála, a Trafó Galéria Nyitott Műterem című online műterem-látogatás sorozatának kurátora volt, 2022-ben.

Idén a dunaújvárosi Kortárs Művészeti Intézetben 2022. október 29. és 2022. december 17. között bemutatott, Gróf Ferenc: Beleértve a holdat és más égitesteket című kiállítás kurátora, Deák Nóra nyerte el a díjat. Kutatásalapú kiállítása az 1967-es „Világűrszerződés” – hivatalos magyar nevén: Szerződés az államok tevékenységét szabályozó elvekről a világűr kutatása és felhasználása terén, beleértve a Holdat és más égitesteket – utáni, napjainkban szárnyaló iparágra, a NewSpace mozgalomra fókuszál.

A világűr kutatására, erőforrásainak kiaknázására vonatkozó nemzetközi jogrendszer alapkeretét adó kontraktus napjainkra teljesen jelentéktelenné vált, miközben egy szárnyaló iparág, a NewSpace kibontakozásának vagyunk szemtanúi. A NewSpace mozgalom az évtizedekig állami cégek és források révén működő hagyományos („old space”) űriparral szemben alakult ki; a magánszektorból érkező, új űrkutatási vállalatok a technológiai innováció és a profit terén is új távlatokat nyitottak az űripar és kutatás számára, ami napjainkra az egyik legdinamikusabban fejlődő iparággá vált Európában és az Egyesült Államokban. 

Deák Nóra. Fotó:
Dunaújvárosi Televízió youtube csatornája

„A háromterű kiállítás komplex értelmezési kísérlet volt, egymásra reflektáltáló, párbeszédbe kerülő művekkel. A bemutató a különböző karakterű kiállítótereket a tematika adta kapcsolódási lehetőségekkel (tőke, kapitalizmus, geopolitika, szovjet utódállamok történelme) fűzte egybe, térkapcsolatokat teremtett, így lakta be az épületet. A helyszínt, a térkezelést, térszervezést nagyvonalúság jellemezte (pl. vörös padló és a Mars összeolvashatósága).

Az elmúlt 55 év alatt megváltozott az űrrel kapcsolatos szemlélet, és ennek a szemléletváltozásnak következményei vannak. Ezek a gondolatok, az aktuális politikai, geopolitikai, gazdasági témák az elkészült művekben is visszaköszönnek” – olvasható a Jerger-díj oldalán szereplő bemuatatószövegben.

Kiállítási enteriőr. ICA-D. Fotó: Sulyok Miklós

A tárlat egy egymásra épülő folyamat – az ICA-D és a művész három éve tartó közös munkájának –eredménye volt: ez idő alatt Gróf kétszer is részt vett a dunaújvárosi Vasműben (Dunaferr) az Acélszobrász Alkotótelepen. A művek pozíciója és pozicionálása meghatározó: Dunaújváros nem szimplán helyszíne, hanem művek gondolati terévé is vált, a közeg magába a munkába beépült: érezhető/releváns, hogy a vas- és acélszobrok, plasztikák Dunaújvárosban jöttek létre. Fontos gesztus, hogy felhasználta a helyi környezetben, a városban szerzett tapasztalatait és anyagismeretét (új korszak, új területek meghódítása, űrverseny, ipari és utópisztikus városi közeg), és műveiben finom utalásrendszer olvasható a gyár jelenlegi helyzetével (orosz vs. ukrán tulajdonosok) kapcsolatban is. Nemzetközi politikai változások hatására azonban az eredeti kiállítási koncepció más irányból is olvasható – a művész által felkínált összefüggésrendszerben.Jerger Krisztina kurátori tevékenységében is kiemelten fontos volt, hogy a határozott karakterrel bíró terek esetében a művek és a fizikai tér között kapcsolatot teremtsen, rejtett vagy nyílt dialógust alakítson ki a mű, a tér, a művész és a néző között.

A nyertes mellett a díj kuratóriuma a következő munkákat és kurátorokat jelölte a díjra:

Mintázatok. Hímzés a kortárs képzőművészetben; Deák 17 Galéria; 2022. június 23. – szeptember 3; kurátor: Kiss-Ványa Zsófia

Borsón álmodott álmok. Szilágyi Mária; Horizont Galéria; 2021. december 15. – 2022. január 26. kurátor: Kovács Kristóf (Sajnos Gergely), helyszínelő

Nicolás Lamas: The End of Motion; Umbral; Longtermhandstand; 2022. június 25. – augusztus 14; kurátor: Bencze Péter

Önzine: Birtokolhatatlan jelenségek leltára (lap és kiállítás); Galerie Ffrindiau; 2022. november; kurátor: ÖNZINE (képviselői: Imreh Sándor, Prok Veronika)

Igor és Ivan Buharov: Minket anarchistákat nem nyugtalanítanak a morálgiliszták; Kassák Múzeum, 2023. június 22. – 2023. október 29.; kurátor és alkotótárs: Erdődi Katalin

Dés Márton: City Zen; Nyolcésfél, 2023. május. 25. – június 2.; kurátorok: Forián Szabó Noémi, Gábriel Nóra

Kaszás Tamás, Loránt Anikó: Igazán fontos, hogy itt vagyok; Ludwig Múzeum és Budapest Hospice Ház, 2023. október 10. – 2024. január 10.; kurátorok: Dabi-Farkas Rita, Popovics Viktória

A Jerger Krisztina-díjat a névadó gondolataival
Lepsényi Imre tervezte. Fotó: Dénes Nóra

Borítókép: Kiállítási enteriőr, ICA-D, Fotó: Sulyok Miklós