Hirdetés
Hirdetés
— 2024. június 13.

Hűsölés – A mű heti ajánlója

Az alkotói Én szétáradása ezúttal égi alakzatok, térbeli fordulatok, képi ki-és befordítások, magyarországi roma-önképek, valamint a szerelem ambivalenciájának megragadásában érhető tetten e heti ajánlónk kiállításain.

Neon Galéria /// Bernát Adrás: Az ég konfigurációja

„A táj konfigurációja volt Bernát András 2017-es nagy paksi kiállításának tárgya, most – távolabbra nézve – az ég konfigurációját tárja a néző elé. Ahogy korábban sem, e művek révén sem törekszik az asszociációra, nem igyekszik esélyt adni semmiféle történetnek, de nem is gátolja az értelmezést. Festményei lágy szerkezetükkel, a klasszikus tájképekére gyakran utaló kompozíciós elvek nyomaival (talán némi öniróniával is) fölidézik ugyan a tradicionális látványelvűséget, ám a festői Én teljes szétáradása a naturális – vagy annak tűnő – formákat tökéletesen föloldja, s az érzékelhető és az érzékelhetetlen határa hallatlanul érzéki megfogalmazást kap.”

2024. július 27-ig


Kisterem /// Körösényi Tamás: Térbe forduló lendület

Körösényi Tamás, a Magyar Képzőművészeti Egyetem szobrász tanszékének tanáraként generációkat nevelő művész, túl korán megszakadt életművének egyik fontos eleme a Frankfurti variációk című sorozat, amit több mint két évtizede láthatott utoljára a közönség – ezt mutatja be most a galéria Körösényi néhány más művével együtt.

2024. július 12-ig


Pikszis /// Csak egy kis szerelem

„A szerelem lehet szép és csúnya, érzéki és fájdalmas, könnyed és kimért tiszta és mocskos is. De többnyire ezeknek a fogalmaknak az összességéből áll össze valami olyan komplex érzés vagy fogalom, ami belegabalyít bennünket az egyszerűnek, könnyűnek és illatosnak tűnő lila ködbe amibe beleugrottunk a ‘hiszen ez csak egy kis szerelem’ felütéssel. Ennek a nyitottságnak és kezdeti elvakultságnak a szellemében születik ez a kiállítás is és próbál sokfajta szerelmet, szerelmi helyzetet és állapotot bemutatni.”Kiállító művészek: Antalka Zsófia, Bálint Norbert, Cseh Dániel, Horváth Júlia Veronika, Kiss Norbert, Komár Sabrina, Kovács Lili, Kun Fruzsina, Mattesz Panka, Varga Kamilla.

2024. szeptember 4-ig


Magyar Nemzeti Galéria /// Sean Scully: Kibefordítva

Az MNG 2020-ban Átutazó címmel negrendezett Sean Scully retrospektív kiállítása után Scully több jelentős művet adományozott a Szépművészeti Múzeumnak: a Kibefordítva című monumentális – kifejezetten a budapesti tárlatra átdolgozott – festményt, Az 50 című, iPhone-rajzok alapján készült színes nyomatokat, a Tájvonalak és köpenyek című tízdarabos akvatinta-sorozatot, illetve legújabb ceruzarajzai közül hármat. A most látható kiállítás ezeket az adományokat mutatja be. A művek széles körű áttekintést nyújtanak az életműről: a Kibefordítva különböző motívumokat és felületalakítási eljárásokat egymás mellé-, alá- és fölérendelő, beékelésekre és átfestésekre épülő festői struktúrájával összeolvashatóvá válnak a művész különböző motívumait újraértelmező iPhone-rajzai, a Tájvonalak és köpenyek című akvatinta-sorozat puha foltjai és a művész legújabb ceruzarajzainak finom satírozásai. A művek együttese nemcsak az életmű lényeges motívumait tárja elénk, hanem Scully művészetének egyik fontos, ám eddig kevésbé hangsúlyozott sajátosságát is nyomatékosítja: az œuvre mediális sokrétűségét, a különböző műformák közötti átjárások jelentőségét, az egységben rejlő sokféleséget és a sokféleség egységét.

2024. szeptember 1-ig


Capa Központ /// Melegh Noémi Napsugár – Így láthatsz meg engemet* – Hemző-díj 2023

„A roma közösségek Európa-szerte olyan problémákkal küzdenek, mint a szegénység, a kirekesztettség és a közösségen belüli és kívüli lehetőségek hiánya. Mindez a fiatalok felnőtté válási folyamataiban is tükröződik. Bár ma már számos fontos kezdeményezés létezik az integráció elősegítésére (az oktatás, a reproduktív egészségügy, a foglalkoztatási lehetőségek stb.), fontos látni, hogy csakis a környezeti hatások, a társadalmi szokások, a hiedelmek és különféle hagyományok figyelembe vételével működhet a segítség.” Melegh Noémi Napsugár fotói a Magyarországon élő roma származású gyermekek, fiatalok életének momentumait mutatja be, választ keresve arra a kérdésre, hogy milyen külső és belső hatások alakítják személyiségüket és önképüket.

*Pápai Joci Origó című száma nyomán

2024. szeptember 8-ig

Borítókép: Meleg Noémi Napsugár