Hirdetés
Hirdetés
— 2024. május 9.

Fényelvek – A mű heti ajánlója

E heti ajánlónkban a fénymunkák – fotogramok és fotográfiák – dominálnak, melyek hol vágy-árnyalatokat rögzítenek Vietnámból, hol menekülteket a zöldhatárról, hol művészetpedagógiai módszereket a ’80-as évekből.

Kedves Olvasó, Ön A mű heti, minden csütörtökön jelentkező kiállítás- és programajánlóját olvassa.

Vasarely Múzeum /// Maurer Dóra „Fényelvtan”-műhelye, 1987-1988

Maurer Dóra tanítványaival számos alkotótechnikával kísérletezett, köztük fotogram-kurzust is vezetett 1987-1988 között, melyen Czeizel Balázs, Eperjesi Ágnes, Hübner Teodóra, Jederán György és Zsuffa Csaba vettek részt. A Vizuális kísérletek című, az Iparművészeti Főiskolán tartott órákon együtt dolgozva, sokszor egymás műveire reflektálva hozták létre fotogramjaikat, mely képek a kiállítás fókuszában állnak. Maurer tanári koncepciója az volt, hogy „a fotogram ábécéjének, enciklopédiájának” kidolgozásával foglalkozzanak, szisztematikusan fókuszálva a kép előállításának alkotóelemeire. A tárlat a különböző kísérletezési módok szerint mutatja be a Maurer-tanítványok, Czeizel, Eperjesi, Hübner és Jederán munkáit.

Czeizel Balázs: Levél Maurer Dóranak, 1987

2024. szeptember 1-ig


aqb Project Space /// Közös határok mentén

„A társadalom egésze jelenleg abban a paradigmában van, amelyet T.J. Demos ‘válságok globalizációjának’ nevez. Ez egy, a neoliberális és kapitalista igények által működtetett kortárs nemzetállamokra irányuló kritika. Előbbiek pedig gyakran nacionalista és kirekesztő ideológiákkal párosulnak. Ez az állapot hozza létre a válságok sokaságát, amelyek jelenleg körülvesznek minket: háborús konfliktusok, gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek, politikai válságok, világjárvány(ok) és klímaválság.”

Művészek: Börcsök Boglárka –Andreas Bolm, Brückner János (Fillér Mátéval, Nagy Zágonnal és Szabó Ottóval együttműködésben), Gáldi Vinkó Andi, Kozma Zsófi, Magyar Eszter, Marcel Dani, Montag Modus (Thomas Schaupp), Nagy-Sándor András, Néder Panni, Oláh Norbert, Suzanna Ranovich – Martin Wanda, Rédling Hanna – Kis Juhász Fábián, Tendl Károly, Várhegyi Dávid, Vékony Dorottya. Kurátor: Zsuró Zsu.

Andi Gáldi Vinkó: Borders – Like nothing happened 6, 2016

2024. június 8-ig


Deák Erika Galéria /// Barabás Zsófi: Ahonnan látni a tengert

Barabás legfrissebb sorozatát a felszabadultság, a kísérletezés vágya jellemzi. Új művein a szabadság és a játékosság felszabadító érzése fonódik egybe eddigi tudásával.(…)  Ezeken a műveken Barabás egyetlen történetre, egyetlen motívumra fókuszál, annak érzéki, energikus ecsetmozdulatokkal megfestett gazdagságára, egy a kétdimenziós festmény teréből kimozdított elemre. Az organikus formák elsősorban a természet tiszta egyszerűségére, a sallangoktól megszabadított egyszerű mondatok lényegére utalnak.

2024. június 14-ig


Viltin Galéria /// Tímár Péter: Permutáció

„Keresem a rendet a világban, a látható és a bennem élő belső képek találkozása érdekel. Ha rátalálok, mindent megteszek annak zavarmentes rögzítése érdekében. Ha mégis zavart érzek, nyitott vagyok arra, hogy azt alkotói képzeletem átalakítsa. Munkáim így gyakran metaforikusan mutatják meg a kép témájáról bennem élő ideát és a harmóniáról, harmonikusról alkotott kulturális kollektív képünk szintézisét” – vallja Tímár Péter fotográfus, akinek többek közt ’70-es évekbeli munkáiból látható egy válogatás a Viltinben.

2024. május 11-ig


Vajda Múzeum /// Kudász Gábor Arion: Tropical Depression

„Vietnám a bolygó másik oldalán kellően távol van ahhoz, hogy első pillantásra vadregényesnek és idegennek tűnjön. Ám Kudász Gábor Arion fotóművész, aki két hónapon át barangolt a vietnámi nagyvárosok és kis falvak sűrűjében, belelátott az ott élők mindennapi küzdelmeibe, törekvéseibe, vágyaiba, és amit talált, több szempontból nagyon is ismerős. Az egyes generációk vágyainak összeférhetetlensége, a fiatalok elvágyódása és az idősebbek által megfogalmazott helyben maradás imperatívusza társadalmi léptékű feszültséget eredményez. Hasonlóan a kommunista rendszerbe ágyazódó piacgazdasági struktúra és a gyarmatias díszletek közé ékelődő felhőkarcolók különös elegyéhez. Kudász Gábor Arion művei nem csupán a tájakat és embereket, hanem a belső gyötrelmek és vágyak finom árnyalatait is megmutatják. Az általa alkalmazott digitális-analóg hibrid megoldások ugyanakkor az igazság és a látszat viszonyának aktuális problematikáját célozzák.” Kurátor: Kozák Zsuzska.

2024. október 13-ig