Hirdetés
Hirdetés
— 2024. május 23.

Romadada kádárkockával – A mű heti ajánlója

Romadadaizmus, kockológia, valamint művészek a műszaki egyetemről – az egykori sörgyárban. De emellett középkorú és idősödő nők mentális-érzelmi karakterének vizuális letapogatására is invitál heti ajánlónk.

Kedves Olvasó, Ön A mű heti, minden csütörtökön jelentkező kiállítás- és programajánlóját olvassa.


art quarter budapest /// aqb Open House – Zymurgy

A Nagytétényi úti projekttér hétvégi fesztiválján a nyitott műtermek mellett kiállítások – köztük a Budapesti Műszaki Egytem aktuális művészeti rezidenciaprogramját összegző –, performanszok, felolvasóest és workshopok várják a programkavalkád érdeklődőit. Az egykori Haggenmacher sörgyár idei Open House rendezvénye „egy vegyészeti fogalmat választott hívószavául. A Zymurgy annyit tesz, mint erjedés- és erjesztéstechnika, vagyis mindannak a tudása, ami összefügg az erjedési folyamatokkal. Könnyű mindezt metaforikusan érteni, s ha kell, önironikusan is, hiszen az erjedés közel van a művészethez: az erjedés természetes folyamat, ha bizonyos körülmények fennállnak,

az erjedéssel új minőség jön létre, az erjedéssel nagy energia szabadul fel, az erjedés izgalmas, az erjedés változást jelez.”

2024. május 24-től 26-ig, péntektől vasárnapig


Inda Galéria /// Szabó Eszter: Igazítás

„Szabó Eszterre jellemző, narratívát nélkülöző, időben és térben is több bekapcsolódási pontot felkínáló, festészeti felfogásban jegyzett animációs installációk adják az Igazítás című kiállítás magját. Az elmúlt két évből merítő válogatás belesimul Eszter a nők társadalmi reprezentációját és az individuum – középkorú vagy idősödő nők – mentális-érzelmi alapkarakterét vizuálisan letapogató érdeklődésébe.

Közelebbről, olyan munkákat mutat be, ahol a kiindulópontot egy-egy konkrét festészettörténeti referencia jelenti. Eszter érett reneszánsz, ismeretlen nőkről készített portrékat sajátít ki, ahogy ő fogalmaz, történeti idejétől ‘lehámozva’ újra keretezi, hogy a kép reprezentációs funkcióját sutba vágva szétszálazza, varázstalanítsa az átemelt arcok vonásait.”

Kiállítási enteriőr
Fotó: Simon Zsuzsi

2024. június 19-ig


Vintage Galéria /// Varga Ádám: Mapping

„Munkáim létrehozása során egyrészről a játékos pozíciójának megragadására törekedtem, másrészről pedig egy kartográfus teljes területet feltérképezni akaró attitűdjére fókuszáltam. Ebben a kettős pozícióban lévő, a játékos által művelt aktív-belső és a kartográfus által végrehajtott passzív-külső folyamatot nevezhetjük mapping-nek, ami a jelen kiállítás kontextusában egy többszinten értelmezhető ernyőfogalomként is funkcionál” – Varga Ádám.

Varga Ádám tevékenységének fókuszpontja a produkció és reprodukció művészetben betöltött szerepére irányul, amelyben különböző festészeti projekteken keresztül igyekszik rámutatni a két fogalom között fennálló dialektikus viszonyra, valamint a különböző ellentmondások feloldhatatlanságára is. Olyan kontextusok kialakítására törekszik, amelyek szoros kapcsolatban állnak a gyártás semlegességének folyamatával, a digitalizáció festészetben való szerepével, valamint az autentikusság megkérdőjelezésével egyaránt. Forrásként definíciókat, fájlokat, digitális képeket, számítógépes játékokat és diagramokat használ.

Kiállítás enteriőr
Fotó: Piti Marcell

2024. június 28-ig


Ludwig Múzeum /// Kis magyar kockológia. a modernitás hajlékai a Kádár-korszakban

„A 60-as és 70-es évek tipikus családi háza a mai napig meghatározza a magyar vidék településeinek képét. A magyarországi szocreál utáni műépítészet által lenézett „mostohagyermek” a múlt század legmaradandóbb építészeti formájának bizonyult. Bárhogyan is viszonyulunk a kockaházhoz, az épített kulturális örökségünk része. A kiállítás célja megmutatni a 20. századi magyarországi építészet egyik meghatározó formájának kulturális környezetét és genealógiáját. A kockaház mint a priváterős magánépítkezések (kaláka) médiuma és a modernizáció építészeti alakzata a népi építészet spontán reakciója volt a társadalom lakásépítési igényeire. A szigorúan véve mintegy két évtized alatt – az ötvenes évek végétől a hetvenes évek végéig – keletkezett magyar vidéki házak tipológiája egészen a következő háztípus (alpesi ház) dominánssá válásáig jelentős helyi kisugárzással bíró, mintaadó, stílusteremtő tényező maradt térségünkben.”

A kiállítás – mely megkísérli újraértelmezni és összekötni a múlt adottságait a jelen kérdéseivel – elsősorban kortárs képzőművészek kockaház-tematikájú műveit mutatja be.

Birkás Ákos: Új ház, olaj, vászon, 100×120 cm, 1973
Az EINSPACH FINE ART & PHOTOGRAPHY jóvoltából.

2024. augusztus 18-ig.


Bura Galéria /// Cigánybűnözők – A művészet is cigánybűnözés 

„A Cigánybűnözők egy frissen alakult romadadaista művészcsoport. A három jóbarát, Mc Lakatos Hunor, Gróf Nagybányai Horthy Rolex Leonidasz és Hádész Junior számára a humor jelenti a túlélést az abszurd magyar valóságban. Politikai és társadalmi szatírájukkal először találkozhat a közönség a galériában.”

2024. június 30-ig


+1


Műtárgyak éjszakája

Az idén nyolcadszorra mgrendezett háromnapos Műtárgyak Éjszakája Fesztivál 70
fővárosi helyszínen, 100-nál több programmal várja az érdeklődőket. A kiállítások, tárlatvezetések
és szakmai előadások mellett többek között műterem- és műhelylátogatások, restaurátori
bemutatók, tematikus séták, workshopok, kerekasztal-beszélgetések, filmvetítések és gyerekprogramok várják az érdeklődőket.

Ráth György villa


2024. május 23-25

Borítókép: Katharina ROTERS: Index 2, 2004 – 2012/2024 giclée print, dibond; 100×160 cm A művész jóvoltából