Hirdetés
Hirdetés
— 2024. március 7.

Érzékek allegóriája – A mű heti ajánlója

Virtuóz manierizmustól a rendszerszintű erőszakra adott performansz-reflexióig tallózhat legfrissebb heti válogatásunkban.

Kedves Olvasó, Ön A mű heti, minden csütörtökön jelentkező kiállítás- és programajánlóját olvassa.

Faur Zsófi Galéria /// Jovián-Képek

„Jovián képzettségére nézve festő és grafikus. 1982-től él Budapesten, számos ösztöndíj birtokosa, díj kitüntetettje. Ismertségét vegyes technikájú, konceptuális műveinek köszönhette, valamint komoly érdeklődést mutatott a képzőművészet és performansz kapcsolata iránt. Emellett az emberi sorsok és karakter különbsége iránti érzékenysége, illetve biztos rajztudásából is táplálkozó figuratív, különösképpen pedig portréművészete
elkíséri egész karrierjét.

A szerialitás és a többrészes műalkotások iránt erősen elkötelezett. Az elmúlás gondolatát az öt érzék allegóriájában láttató festményeivel egyszerre mágikus és fotografikus- vagy hiperrealista, egyszerre szimbolikus és expresszív, egyszerre virtuóz manierista és felettébb klasszikus. Jovián festményei éppen technikai virtuozitásuk és motívumkincsük gazdagsága miatt arra késztetnek, hogy a nézők megálljanak előttük, és hogy azután ott is maradjanak, majd elgondolkodjanak azon, amit látnak. A további asszociációk és ezek elmélyítése már tényleg a befogadó dolga…”

Jovián György: Bontás XIX., olaj, vászon, 150 x 200 cm, 2019
A Faur Zsófi Galéria jóvoltából.

2024. március 29-ig


K.A.S. Galéria /// A FORMA EVOLÚCIÓJA ÉS REVOLÚCIÓJA 2.0

A kiállítás gazdagon illusztrált elemzést ad a kortárs design és építészet formaalkotási törekvéseiről, a formaképzés hagyományos elveiről, az elemi geometria és transzformáció adta változatos formai lehetőségeiről, valamint az elemi úton már nem értelmezhető, parametrikusan generált formák kortárs alkalmazásáról és vizuális környezetünkre tett hatásáról.

Kiállító művészek: Albert Virág, Pongrácz Farkas, Égi Marcell, Finta Csaba, Jermakov Katalin, Koós Daniella, Lublóy Zoltán, Mengyán András, Soltész Melinda, Somogyi Sándor, Szentgyörgyi Szandra, Üveges Péter, Zalavári József.

2024. március 28-ig


Horizont Galéria /// Nyíri Orsolya: Az akarat erős, de a hús gyenge

Nyíri Orsolya kiállításán szereplő „festményei dramaturgiáját a fikcióval átitatott valóság adja, a realitás és a szürrealitás szintézise, ahol látomásokba illő elemekkel összemosódnak a személyes illetve kollektív élmények. Olyan hétköznapokban ragadt szituációk ezek, amelyek pont felejthetőségükből fakadóan válnak ismerőssé, valamint a képzeletünk szülte illúziónk képei, amelyek a jó és a rossz gondolataink ütköztetéséből születnek. A fejünkben játszódó morális vívódásaink és a háttérben zajló szokványos epizódok, karakterek rivaldafénybe állítása ez, ahol nem alakul ki a cselekmények alá-fölé rendeltsége, és a szerepek kölcsönös megosztásával demokratizálódik a figyelem.

A képeket egyfajta derűben feloldott esztétikai posztmodern nihil hangulata járja át, a bizonytalanság és az önbizalomhiány között elterülő állapot, amellyel együtt az idő érzékelése megszűnik. A képek szereplői nem törekszenek a kizökkent idő helyreállítására sokkal inkább megélik annak fluid légkörét, környezetét. Az így konstruált univerzum emlékeztet a rajzfilmek világára; ez a réteg igazából csak szimbólumként értelmezhető, a tartalmi mondanivalók fogyaszthatóvá tételéhez, hígításához elengedhetetlen. A valóság illúziója ez, egy álomszerű utazás, ahol megszűnik a realitás és egyezkedni kezdünk egy megalkotott világ lélektanáról illetve vizuálitásáról, egy pontosabb, képileg leíró világról, amelynek minden eleme élménnyé alakul át.”

2024. április 10-ig


Nagyházi Contemporary /// Kecső Endre: Regenesis

Kecső Endre Regenesis című kiállítása arra tesz kísérletet, hogy visszahozza a kortárs művészetbe a duális tonalitást: nem véletlen, hogy a mottószerű kifejezés annyira emlékeztet a regenerálódásra, a gyógyulásra, az újjászületésre.
„A Balti-tenger partjaitól az Indiai-óceán szigeteiig – a Mediterráneumot felölelve – évezredekig tartotta magát a hit, miszerint minden katasztrofális, apokaliptikus esemény egyben örömünnep is, hiszen alkalmat ad a bűnök lemosására.” Kurátor: Fülöp Tímea.

2024. április 5-ig


Szentendrei Képtár /// Jávor Piroska: Játék a „Parnasszuson”

A kálváriadombi Új Művésztelep az itt letelepedőknek az alkotó munkához évtizedeken át nyugodt légkört biztosított, tehát bátran nevezhetjük szentendrei Parnasszusnak. Jávor Piroska közvetlenül a Képzőművészeti Főiskola befejezése után költözött a telepre. Kezdetben a tűzzománc dekorativitása vonzotta, de gobelin-készítéssel is kísérletezett, végül mégis a festészetet választotta kifejező eszközül. A szentendrei művészet több évtizedes történetében markáns törekvések egyikeként jelent meg a geometrizáló nonfigurativitás, és a konstruktív képépítés.

2024. szeptember 1-ig


+1

Széll Kálmán tér – Köztársasági Elnöki Hivatal előtti park ///
Rachel Fallon: A HATALOM KÖTÉNYEI – D.I.Y.: Jelen Vagyok

Rachel Fallon ismét Budapesten mutatja be közösségi performanszát, a Hatalom kötényei – D.I.Y.-t. Ezúttal március 8-án, nőnapon emelnek kötényt, hogy felhívjuk a figyelmet a társadalmi egyenlőtlenségekre, a rendszerszintű erőszakra, és a női és queer köztéri képviselet hiányára. A projektről és hátteréről itt olvashat.

A performansz előtti találkozó 13.30-kor lesz a Széll Kálmán téren, az óránál; innen együtt megy a közösség a Köztársasági Elnöki Hivatalhoz.

Rachel Fallon
Rache Fallon: A hatalom kötényei. Fotó: Darren Ryan

Március 8-án 13:30-tól

Borítókép: Jovián György: Demolition Study XIII. – részlet