Hirdetés
Hirdetés
— 2023. december 19.

Reagáltak a múzeumi szakmai szervezetek Prosek Zoltán távozásával kapcsolatban

Mind a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa, az ICOM magyar tagozata, mind a hazai múzeumi élet szakmai grémiuma, a Pulszky Társaság reagált lapunk megkeresésére, és nyilatkozatot adtak ki a Ferenczy Múzeumi Centrum élén történő igazgatóváltás kapcsán.

Mint tegnap A műben megjelent, december 14-től Szentendre Város Képviselő-testülete felmentette Prosek Zoltánt a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatói teendői alól; munkaviszonya 2024. január 31-től, közös megegyezéssel megszűnik. Bár hivatalos indoklás nem látott napvilágot, az ügy előzménye egy a képviselő-testület őszi közmeghallgatásán elhangzott nyilvános felszólalás (54:22-től), melyen Zarubay Bence szentendrei lakos bizonyítékokkal alátámasztva ismertette, hogy a 2020-ban Prosek Zoltán által elnyert igazgatói posztra benyújtott pályázat számos ponton tartalmaz jelölés nélküli idézeteket. Az azóta eltelt három évben a múzeum, Prosek Zoltán által kurált kiállításainak szövegeiben, katalógusaiban szintén több ízben bukkantak fel más, magyar és külföldi szerzőktől megjelent írások – jelöletlenül. A múzeum honlapjáról a legtöbb érintett szöveget a hétvége folyamán eltávolították, azonban a már a múzeum-látogatókhoz került nyomtatott anyagokban, brosúrákban megmaradtak.

A mű megkeresésére az ICOM Magyarország elnöke, Dr. Sári Zsolt a következő nyilatkozatot küldte el:

Az ICOM Magyarország elkötelezett a 2022-ben Prágában elfogadott új múzeum definíció elveinek gyakorlati megvalósításában. Az új definíció a múzeumok etikus és átlátható működését állítja középpontba. Fontos, hogy a múzeumokban dolgozó szakemberek tevékenységük során szakszerűen és etikusan járjanak el. A múzeumoknak hitelességük megőrzéséért nemcsak a jogszabályokban foglaltakat kell betartaniuk, de az ICOM Etikai Kódexét is, azt mintegy zsinórmércét kell, hogy alkalmazzák. A múzeumok integritásának megőrzésért körültekintően, hitelesen, a legmagasabb szakmaisággal kell valamennyi megnyilatkozásukat megfogalmazni, természetes módon alkalmazva a szerzőiséghez kapcsolódó, a szerzői jog nemzetközi normáit,  különös tekintettel mások munkáira való irodalmi hivatkozások egyértelmű és teljes jelölését.

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület nevében Dr. Bereczki Ibolya elnök és Dr. Tóth Arnold ügyvezető elnök közös levelében a következőképp reagált:

Sajnálattal értesültünk arról, hogy egy megyei hatókörű városi múzeum élén váratlan vezetőváltás történik a jövő év elején. A tudományos életben a szerzői jogra, az idézésre és a hivatkozásra vonatkozó szabályok egyértelműek, azokat mindenkinek be kell tartania. Ezek az előírások a múzeumi műfajokra, kiállítási- és katalógus szövegekre, a vezetői pályázatot is beleértve, egyaránt érvényesek. Reméljük, hogy a Ferenczy Múzeumi Centrum a jövőben is sikeres, szakmai eredményeit és közönségét megtartó intézményként folytatja működését.

A Ferenczy Múzeumi Centrumnál mára megerősítették a hírt, de egyelőre nem kommentálták:

A döntést az intézmény fenntartója, a város önkormányzata hozta: Szentendre Képviselő-testülete 2023. december 13-i ülésének döntése szerint 2024. január 31-ével, közös megegyezéssel megszűnik Prosek Zoltán, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatójának munkaviszonya. Prosek Zoltánt december 14-től a munkavégzés alól felmentették, a következő képviselő-testületi ülésen kiírják az igazgató posztra a pályázatot. Az igazgatói poszt betöltéséig dr. Lauter Éva igazgatóhelyettest bízták meg intézményünk vezetésével.

Kérdéseket küldtünk dr. Lauter Évának is.