Hirdetés
Hirdetés
— 2023. március 21.

Labification – Metaphor or practice?

Sajtókonferencia és szakmai nap

Az EU4Art_differences négy jelentős európai művészeti felsőoktatási intézmény – a Magyar Képzőművészeti Egyetem (MKE), a drezdai Hochschule für Bildende Künste (HfBK), a római Academia di Belle Arti (ABARoma) és a rigai Mākslas Akadēmija (LMA) – közös kutatási projektje, melynek célja:

    •    új oktatási és doktori programok kidolgozása egyetemi képzésben részt vevő, valamint már diplomát szerzett művészeti hallgatók számára,

    •    az egyes intézmények kutatási profiljának erősítése, 

    •    a hallgatók, oktatók és kutatók közötti nemzetközi tapasztalatcsere ösztönzése,

    •    új kapcsolatok kiépítésének támogatása más művészeti oktatási intézményekkel, ill. különböző kutatási központokkal,

    •    a kutatói szemlélet erősítése a művészeti szférában, és ennek láthatóvá tétele a társadalom minél szélesebb rétegei számára.

Az EU4Art_differences projekt egyik fő célja és feladata, hogy a résztvevő intézmények létrehozzanak egy-egy saját LAB(oratórium)ot, ezen keresztül értelmezve a művészeti kutatás (artistic research) fogalmát, szervezeti, kutatási, valamint fejlesztési lehetőségeit. A különböző helyi kontextusokból és intézményi hagyományokból adódóan a partnerek együttműködésben, ugyanakkor egymástól függetlenül alakítják ki saját koncepcióikat és indítják el saját LAB-jeiket.  

Az ABARoma a LAB-et a tanulás és ismeretmegosztás helyeként képzeli el, amely a különböző generációjú kutatók számára közös inspirációs és motivációs forrást biztosít.

A HfBK LAB-ja felkarolja és támogatja a társadalomtudományok és az ontológiai gyakorlatok, a hallgatólagos tudás és a szakértői készségek viszonyáról, valamint a kreatív folyamatokról szóló diskurzust.

Az LMA LAB-koncepciójának a lényege a nyitottság (Open Lab), középpontjában a művészeti oktatás, interdiszciplinaritás és egyedi módszertanok állnak, amelyek hatókörét részvételi kutatási módszerekkel kívánják tovább tágítani.

Az MKE koncepciója a LAB-et egy olyan diszkurzív térként alakítja ki, ahol a különböző szintű (hallgatói, doktorandusz, oktatói) egyéni kutatási eredmények megoszthatóak, és metszésterületeiken olyan közreműködések alakulhatnak ki, amelyek külső partnerek bevonásán keresztül szélesebb kulturális és társadalmi hatást eredményezhetnek.

A sajtótájékoztató és szakmai nap a fent említett intézményi kezdeményezések részletes bemutatásán, nyilvános megvitatásán keresztül kívánja ismertetni a LAB-ek jelenlegi és jövőben tervezett működését, felkínálva néhány konkrét, az MKE-n zajló hallgatói művészeti kutatás közvetlen megtapasztalásának lehetőségét is. 

Az esemény házigazdája: Bojtos Anikó (MKE) / ABARoma: Franco Ripa di Meana, Elena Giulia Rossi (LAB team) / HfBK: Oliver Kossack (rektor), Till Ansgar Baumhauer, Claudia Reichert, Andrea Weipert (LAB team) / LMA: Kristaps Zariņš (rektor), Jānis Gailītis, Vineta Kreigere, Andris Teikmanis, Ieva Siliņa (LAB team) / / MKE: Erős István (rektor), Fusz Mátyás, Kiss Gabriella, KissPál Szabolcs (LAB team), Kicsiny Balázs, É. Kiss Piroska (MKE)
Az esemény nyelve angol.

További információkat a projekt és az egyes laboratóriumok alakulásáról az alábbi linkeken kaphatnak:

az EU4ART_differences hivatalos oldala: https://differences.eu4ar t.eu/

az MKE Artistic Research LAB honlapja: https://www.mke.hu/artisticresearchlab/

A 2023.03.23-ai sajtótájékoztató hivatalos programja az alábbi linken elérhető.